Over deze webite

Privacy, Proclaimer en Cookies

We bieden u graag een prettige en veilige ervaring op deze website. De kleine lettertjes.

Privacystatement

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Lees hier welke cookies er op deze website worden gebruikt.

Uw Privacy

Refurls is van mening dat vertrouwen en pricacy een voorwaarde zijn bij de groei van het internet. We geloven ook dat verzamelen, gebruiken en toepassen van informatie bijdraagt aan een positieve ontwikkeling. Echter alleen op voorwaarde dat deze informatie op een eerlijke en verantwoordelijke manier wordt omgezet in kennis. Daarom verstrekt Refurls deze Privacy Statement.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Uw bezoek aan de websites van Refurls leidt niet direct tot het verzamelen van persoonlijke gegevens. Echter, sommige delen van de websites, zoals het downloaden van content, vereist dat we contactgegevens van u registreren. Dit is echter niet verplicht. Indien u zich niet wilt identificeren, behoudt Refurls het recht u geen toegang te geven tot bepaalde onderdelen van de site.

Communicatie met u

We behandelen iedere klacht of opmerking die u over onze website heeft. Dat kan betekenen dat we telefonisch contact met u opnemen of u een e-mail sturen.

Direct marketing en reclame

Direct marketing en reclame door Refurls of een door ons ingeschakeld bedrijf kan mogelijk informatie bevatten die u in het verleden via onze website heeft aangevraagd. Wanneer we persoonlijke informatie vastleggen bieden we u de mogelijkheid om het gebruik van uw gegevens stop te zetten.

Onderhoud aan de website en klanttevredenheid

We zullen uw persoonlijke gegevens regelmatig gebruiken om de werking en content van onze website te verbeteren. U kunt mogelijk ook benaderd worden voor een tevredenheidsonderzoek.

Wetgeving

Refurls kan mogelijk wettelijk verplicht worden gesteld uw persoonlijke gegevens te delen met derden.

Gevoelige Persoonlijke gegevens

In principe verzamelt Refurls geen gevoelige persoonlijke gegevens via haar websites. Hier wordt onder verstaan: alle informatie aangaande ras, geloof, ethniciteit, politieke overtuiging, religie of gezondheid. Door het vrijwillig insturen van ongevraagde gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld een open sollicitatie) neemt u kennis van en geeft u goedkeuring voor het opslaan van deze gegevens

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacy Statement, of een kopie wilt ontvangen van uw geregistreerde persoonlijke gegevens kunt u dit via het contactformulier kenbaar maken. Wanneer u uw gegevens wilt corrigeren of verwijderen kunt u dit eveneens via hetzelfde formulier kenbaar maken.

Databeveiliging en integriteit

Refurls gebruikt diverse technische en procedurele maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. U dient zich echter te realiseren dat door het open karakter van Internet, Refurls niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verzenden van persoonlijke gegevens via het Internet.

Websites van derden

Refurls kan links verstrekken naar websites van derden. Refurls aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot uw bezoek aan websites van derden. U dient zich ervan bewust te zijn dat de eigenaren en gebruikers van websites van derden mogelijk persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en/of verzenden onder andere voorwaarden dan Refurls hanteert. Voordat u klikt op een link naar een website van een derde, dient u zich te informeren over de privacy statements en cookies van de websites.

Deze Privacy Statement is op 22 september 2008 opgesteld door Netwerven.nl. Bekijk deze privacy statement regelmatig in verband met mogelijke wijzigingen.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u uiteraard contact met Refurls opnemen.


 • Thumbnail:
  Thumbnail:
  Thumbnail:
  Thumbnail:
  Thumbnail:
  Thumbnail:
  Thumbnail:
 • Logo Achmea
 • bolcom
 • brainforce
 • postnl
 • deltalloyd
 • technischeunie
 • TechnischeUnie
 • TechnischeUnie
 • Vumc